Praktijk

Oefentherapie de Hoek is een praktijk voor Oefentherapie Cesar / Mensendieck. Meer informatie over wat oefentherapie inhoud vind u op de pagina van de beroepsvereniging. Oefentherapie de Hoek is aangesloten bij de VvOCM.

U vind de praktijk in het ParaMedisch Centrum Hoek van Holland

Therapeut

Titia Zwarts is de therapeut en eigenaar van deze praktijk. Zij is sinds 2012 werkzaam als oefentherapeut. Sinds 2016 werkt ze in Hoek van Holland en sinds 2019 werkt ze daarnaast ook bij Cesar Westland. Een fijne combi dicht bij huis! Naast algemene oefentherapie heeft zij zich gespecialiseerd in zwangerschapsgerelateerde klachten en bekkenklachten. Op dit moment volgt ze de laatste bijscholingen om ook geregistreerd bekkenoefentherapeut te kunnen worden. Daarnaast is zij aangesloten bij het netwerk chronische pijn om zo een specialistische behandeling bij langdurige pijnklachten in te kunnen zetten. Als mooie ondersteuning daarvan is zij ook Slaapoefentherapeut. Tussendoor heeft zij ook een opleiding tot bedrijfsoefentherapeut gevolgd. Hierdoor kan zij een breed scala aan klachten en problemen goed behandelen en vaak ook samen met u oplossen.

Tarieven 2024

We hebben met de meeste zorgverzekeraars een contract*. Kijk in uw polisvoorwaarden op welke vergoeding u recht hebt. Hebt u geen recht op vergoeding dan kunt u ook behandeld worden, maar dient u de de behandelingen zelf te betalen. U betaald dan onderstaand tarief.

Oefentherapie in de praktijk € 46,00
Oefentherapie aan huis € 60,00
Screening intake en onderzoek € 70,00
Intake en onderzoek na verwijzing € 67,50
Screening € 20,00
Telefonisch consult (+/- 10 min) € 15,50
Houdingscheck € 17,50
Medical taping € 17,50

Bij een niet nagekomen afspraak wordt 75% van de prijs in rekening gebracht. De afspraak kan niet bij de verzekering gedeclareerd worden dus dient u zelf te betalen.
Wilt u uw afspraak afzeggen of verplaatsen? Dat kan tot uiterlijk 48 uur van te voren. U kunt dit zelf regelen via de MijnZorgApp en het PatientenPortaal of neem telefonisch contact met ons op. Wordt de telefoon niet aangenomen, spreek dan de voicemail in of stuur een SMS of WhatsApp bericht. Liever geen afspraken afzeggen via de mail.

* Verzekeraars waar ik geen contract mee heb zijn Caresq, daaronder valt Aevitae, en ASR, daaronder valt ook Ditzo. U ontvangt een nota van uw behandeling die u zelf moet indienen bij uw zorgverzekering. Zij vergoeden een deel van de nota, de rest moet u zelf betalen.

Klachtenregeling

Hoewel ik mijn best doe om goede zorg te bieden, kan het toch gebeuren dat u niet tevreden bent en met een klacht zit over mij of mijn behandeling. De eerste stap die een patiënt met een klacht over een paramedicus neemt, is het gesprek aangaan met de paramedicus zelf. Als de patiënt en de paramedicus er niet samen uitkomen, dan kan de patiënt een klacht indienen via het klachtenformulier van het Klachtenloket Paramedici en zal een onafhankelijke klachtenfunctionaris de klacht in behandeling nemen. Meer hierover leest u in dit document.

Inschrijvingen

Oefentherapie de Hoek is ingeschreven bij de kamer van koophandel onder nummer 56018096.

We zijn ook lid van de beroepsvereniging, de VvOCM, waar we bekend zijn onder lidnummer 400065.

Als oefentherapeuten vallen we niet onder de BIG-registratie, maar wel onder de wet BIG artikel 34. Om aan te tonen dat er voldoende scholing gevolgd is, en we ons beroep uit mogen oefenen, zijn we ingeschreven bij het Kwaliteitsregister Paramedici, waar we te vinden zijn onder het nummer 49911586893.

Ook zijn we te vinden in het AGB-register. De praktijk heeft 07-087332 als AGB-code. De code van Titia is 07-999818.